Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về QT
  • Cấu trúc của QT tự phối và ngẫu phối
  • Ví dụ
  • Một số câu hỏi vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 13. Lý thuyết về di truyền quần thể

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 105

Nội dung bài giảng:

- Khái quát chung về quần thể
- Cấu trúc của quần thể tự phối và ngẫu phối
- Ví dụ và một số câu hỏi vận dụng

Chưa có thông báo nào