Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về QT
  • Cấu trúc của QT tự phối và ngẫu phối
  • Ví dụ
  • Một số câu hỏi vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 13. Lý thuyết về di truyền quần thể

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 66

Nội dung bài giảng:

- Khái quát chung về quần thể
- Cấu trúc của quần thể tự phối và ngẫu phối
- Ví dụ và một số câu hỏi vận dụng

Chưa có thông báo nào