Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Sự phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất
  • Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
  • Sự phát sinh loài người
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 6: Sự phát sinh, phát triển của sự sống, sự phát sinh loài người

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 29

Nội dung bài giảng:

- Sự phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất

- Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

- Sự phát sinh loài người

Chưa có thông báo nào