Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, phân loại hệ sinh thái
  • Dòng vật chất trong HST
  • Dòng năng lượng trong HST
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 10: Sinh thái học hệ sinh thái

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 41

Nội dung bài giảng:

- Định nghĩa, phân loại hệ sinh thái
- Dòng vật chất trong HST
- Dòng năng lượng trong HST

Chưa có thông báo nào