Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, phân loại hệ sinh thái
  • Dòng vật chất trong HST
  • Dòng năng lượng trong HST
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 10: Sinh thái học hệ sinh thái

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 30

Nội dung bài giảng:

- Định nghĩa, phân loại hệ sinh thái
- Dòng vật chất trong HST
- Dòng năng lượng trong HST

Chưa có thông báo nào