Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát cơ thể thực vật
  • Nước và khoáng với cơ thể thực vật
  • Nitơ - vai trò và sự chuyển hóa N trong cây
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 1. Cơ thể thực vật, dòng vật chất trong cơ thể thực vật (phần 1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 87

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát cơ thể thực vật
+ Nước và khoáng với cơ thể thực vật
+ Nitơ - vai trò và sự chuyển hóa N trong cây

Chưa có thông báo nào