Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quang hợp
  • Cơ chế quang hợp
  • Quang hợp ở các nhóm thực vật khác nhau
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 3. Quang hợp và hô hấp ở thực vật (phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 63

Chưa có thông báo nào