Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về biến dị
  • Thường biến
  • Biến dị tổ hợp
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 13. Thường biến và biến dị tổ hợp và đột biến (phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 42

Chưa có thông báo nào