Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về biến dị
  • Thường biến
  • Biến dị tổ hợp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 13. Thường biến và biến dị tổ hợp và đột biến (phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 38

Chưa có thông báo nào