Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Giới tính và NST giới tính
  • Di truyền gen trên NST giới tính
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Quy luật di truyền

Bài 18. Di truyền liên kết giới tính và các vấn đề khác của tính quy luật hiện tượng di truyền.

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 26

Chưa có thông báo nào