Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Giới tính và NST giới tính
  • Di truyền gen trên NST giới tính
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 3: Quy luật di truyền

Bài 18. Di truyền liên kết giới tính và các vấn đề khác của tính quy luật hiện tượng di truyền.

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 21

Chưa có thông báo nào