Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các pp nghiên cứu di truyền người
  • Di truyền y học và y học tư vấn
  • Một số vấn đề xã hội DTN
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 4: Di truyền học ứng dụng, di truyền quần thể và di truyền người

Bài 20. Di truyền người và các vấn đề xã hội của di truyền người

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 21

Chưa có thông báo nào