Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng tiến hóa
  • Các học thuyết tiến hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5: Tiến hoá

Bài 23. Bằng chứng tiến hóa và các học thuyết tiến hóa

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 44

Chưa có thông báo nào