Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Căn cứ phân chia thời gian địa chất (THAM KHẢO)
  • Phát triển sự sống qua các đại địa chất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5: Tiến hoá

Bài 26. Phát sinh sự sống trên trái đất và lịch sử phát triển sự sống trên trái đất

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 23

Chưa có thông báo nào