Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Các đặc trưng cơ bản
  • Sự biến đổi của QX theo thời gian (THAM KHẢO)
  • VD
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6: Sinh thái

Bài 29. Sinh thái học quần xã

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 29

Chưa có thông báo nào