Ôn thi học kỳ Toán 11 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Dạng 1
    • Ví dụ 1,2
    • Ví dụ 3, 4
  • Dạng 2
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN I. ĐẠI SỐ (HỌC KÌ I)

Bài 1. Phương pháp giải nhanh các DẠNG TOÁN VỀ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (P1)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 952

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào