Ôn thi học kỳ Toán 11 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
 • Phép đối xứng tâm
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Phép quay
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Phép vị tự
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Phép đồng dạng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN II. HÌNH HỌC (HỌC KÌ I)

Bài 1. Kiến thức trọng tâm về PHÉP BIẾN HÌNH trong mặt phẳng (P3)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 103

Chưa có thông báo nào