Ôn thi học kỳ Toán 11

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD: a, b
  • VD: c, d
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHẦN ĐẠI SỐ (HỌC KÌ II)

Bài 6. Bài toán tiếp tuyến

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 295

Bài giảng tổng ôn các kiến thức về Ứng dụng đạo hàm trong bài toán tiếp tuyến thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm và các ví dụ minh họa điển hình.

Chưa có thông báo nào