Ôn thi học kỳ Toán 11

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Dạng 1
    • Cách giải, VD 1
    • Chú ý, VD 2
    • Ví dụ 3
    • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHẦN I. ĐẠI SỐ (HỌC KÌ I)

Bài 7. Phương pháp giải các dạng toán về NHỊ THỨC NIUTƠN (P1))

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 128

Lưu ý: Trong VD 4 thầy quên nhân khai triển với (-1)k các e thêm vào khai triên nhé
BTTL dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào