Nâng cao Toán 7

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Tỉ lệ thức

Bài 4: Tính giá trị biểu thức

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 398


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Tính giá trị biểu thức.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào