Nâng cao Toán 7

  Mục lục bài giảng
  • Số hữu tỉ
  • Số thập phân
  • Số vô tỉ, số thực, một số tính chất
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Các bài toán về số thập phân, số thực, căn bậc hai

Bài 1: Số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 283


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
Ở phút: 01:44 (clip 3) sửa đúng thành: $$ \pi \,\approx 3,14159... $$

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào