Nâng cao Toán 7

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Dạng 1, 2
  • Dạng 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Giá trị tuyệt đối

Bài 1: Giá trị tuyệt đối và bài toán tìm x

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 545


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Giá trị tuyệt đối và bài toán tìm x.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
- Bài giảng này gồm lý thuyết, không có BTTL
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào