Nâng cao Toán 7

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Giá trị tuyệt đối

Bài 2:Tìm x trong biểu thức |f(x)|=a hoặc |f(x)|=g(x)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 411


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Tìm x trong biểu thức |f(x)|=a hoặc |f(x)|=g(x).
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào