Nâng cao Toán 7

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1,2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8: Đa thức

Bài 2: Đa thức, đa thức một biến

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 88


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Đa thức, đa thức một biến.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào