Nâng cao Toán 7

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập 1;2
  • Bài tập 3;4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10: Các bài toán nâng cao hình học

Bài 1: Bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 91


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào