8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1a
  • Bài tập 1b
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 2. Đường tròn

Bài 6. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn (tiết 2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3


Nội dung bài học: Thực hành các bài tập về Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn


Lưu ý khi học : Để tiếp thu bài học một cách hiệu quả, sau khi đọc đề bài xong, các em học sinh cần nhấn nút tam dừng và tự giải bài tập, sau đó xem lời giải của giáo viên để kiểm tra lại.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào