8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
  • Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

[Hình học] Chương 3. Góc trong Đường tròn. Tứ giác nội tiếp

Bài 5: Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 3


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức và thực hành một số bài toán về: Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào