8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Xác định số nghiệm của phương trình bậc 2
  • Giải phương trình bậc 2
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 4. Hàm số bậc hai. Phương trình bậc hai

Bài 6. Luyện tập (tiết 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 10

Nội dung bài học: Luyện tập một số bài toán về Hàm số bậc hai, phương trình bậc hai.

Lưu ý khi học bài: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào