8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 4. Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 2


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức và thực hành một số bài toán về: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào