8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

[Hình học] Chương 4. Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 2


Tóm tắt nội dung:
Cung cấp, giới thiệu kiến thức và thực hành một số bài toán về: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Lưu ý khi học bài giảng:
Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi chép các kiến thức cần nhớ đã cung cấp trong video.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào