Topclass iLearn Toán 9 (Nâng cao)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết cần nhớ.
  • 2. Bài tập.
    • Bài 1.
    • Bài 2.
    • Bài 3.
    • Bài 4.
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Phương trình

Bài 4: Phương trình bậc bốn - Dạng đối xứng và hồi quy

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 1.542

Nội dung bài học:

- Tổng hợp, ôn tập kiến thức về: Phương trình bậc bốn - dang 1, 2.
- Luyện tập các dạng bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
Chúc các em học tốt.

* Lưu ý:
Ở phần lý thuyết cần nhớ, từ 17’57 thầy giáo có chút nhầm lẫn phần Chú ý, đúng phải là:
$$ q=-1\Rightarrow \left\{ \begin{align} & a=n \\ & b=-m \\ \end{align} \right. $$ (**)
dạng phản đối xứng. Các em lưu ý sửa lại nhé, chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào