Topclass iLearn Toán 9 (Nâng cao)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết.
  • 2. Bài tập.
    • Bài 1.
    • Bài 2.
    • Bài 3.
    • Bài 4.
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Hàm số

Bài 4: Đồ thị hàm số $$ y=a{{x}^{2}} $$

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 609


Nội dung bài học:

- Cung cấp, giới thiệu lý thuyết về: Đồ thị hàm số $$ y=a{{x}^{2}} $$
- Luyện tập các dạng bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào