Topclass iLearn Toán 9 (Nâng cao)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1.
  • Bài 2.
  • Bài 3.
  • Bài 4.
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10: Các bài toán tính toán và chứng minh hình học

Bài 5: Chứng minh một tứ giác là hình đặc biệt

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 292

Nội dung bài học:

- Cung cấp một số kiến thức và hướng dẫn thực hành Chứng minh một tứ giác là hình đặc biệt.
Lưu ý khi học bài: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
GV đính chính bài giảng
Ở phút: 10:13 clip 1 (bài 1b) sửa đúng thành:

$$ \frac{EO}{OB}=\frac{ED}{DB}=\frac{ED}{CD}=\frac{EC+CD}{CD}=1+\frac{EC}{CD} $$

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào