Topclass iLearn Toán 9 (Nâng cao)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Lý thuyết.
 • 2. Bài tập.
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7: Phương trình bậc hai

Bài 5: Hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 301

Nội dung bài học:

- Cung cấp một số kiến thức và hướng dẫn thực hành Hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số.
Lưu ý khi học bài: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào