Nâng cao Tiếng Việt 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2 và bài 3
  • Bài 4 và bài 5
  • Bài 6 và bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Tiếng, từ

Bài 4. Luyện tập chung

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 174


Bài Luyện tập chung về tiếng và từ là bài cuối cùng trong chuyên đề Tiếng và từ. Cô giáo sẽ cung cấp cho các em các bài tập để ôn luyện và củng cố lại những phần kiến thức đã học. Các em hãy cùng làm bài tập trước khi nghe cô giáo giảng để xem mình nắm được bao nhiêu phần kiền thức nhé!

Chưa có thông báo nào