Nâng cao Tiếng Việt 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 3
    • Bài 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Trạng ngữ trong câu

Bài 3. Trạng ngữ chỉ phương tiện, cách thức

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 123


Ở bài giảng Trạng ngữ chỉ phương tiên, cách thức, cô giáo sẽ cung cấp cho các em kiến thức lý thuyết như định nghĩa trạng ngữ; trạng ngữ chỉ phượng tiện, cách thức trả lời cho câu như thế nào. Bên cạnh đó, cô cũng chữa chi tiết từng bài tập trong phiếu bài tập. Các em cùng lắng nghe phần lý thuyết rồi làm bài tập nhé!

Chưa có thông báo nào