Nâng cao Tiếng Việt 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 4
    • Bài 5 - 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10: Chủ ngữ, vị ngữ trong câu

Bài 1. Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 30


Trong chuyên đề Chủ ngữ, vị ngữ trong câu ở chương trình Tiếng Việt lớp 3, các em sẽ được đi sâu vào tìm hiểu chủ ngữ, vị ngữ của từng câu kể như Ai là gì, Ai làm gì, Ai thế nào. Và bài học đầu tiên của chuyên đề sẽ là Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai là gì. Các em theo dõi bài giảng của cô giáo nhé!

Chưa có thông báo nào