Nâng cao Tiếng Việt 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1- 3
    • Bài 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Trạng ngữ trong câu

Bài 1. Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 173

Chưa có thông báo nào