Bứt phá 9+ môn Vật lí 11

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chinh phục 9+

7. Định luật Ôm cho toàn mạch với mạch ngoài phức tạp

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 166

Chưa có thông báo nào