Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC CÂU HỎI KHÓ

1. Câu hỏi khó liên quan đến các hạt p, n, e

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 625

Chưa có thông báo nào