Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Viết cấu hình electron của nguyên tử
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 4. Viết cấu hình electron của nguyên tử

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 911

Chưa có thông báo nào