Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Tính V, R, D của nguyên tử
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 1. Bài toán xác định thể tích, bán kính nguyên tử, khối lượng riêng nguyên tử

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 7.022

Chưa có thông báo nào