Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Xác định cấu tạo nguyên tử và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 8. Xác định cấu tạo nguyên tử và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 958

Chưa có thông báo nào