Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Xác định cấu tạo nguyên tử và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 8. Xác định cấu tạo nguyên tử và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 835

Chưa có thông báo nào