Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng của halogen với dung dịch muối của halogen yếu hơn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 18. Phản ứng của halogen với dung dịch muối của halogen yếu hơn

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 479

Chưa có thông báo nào