Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Xác định nguyên tố dựa vào phần trăm khối lượng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 11. Xác định nguyên tố dựa vào phần trăm khối lượng

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.602

Chưa có thông báo nào