Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Xác định 2 nguyên tố kế tiếp trong cùng chu kì, nhóm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 9. Xác định 2 nguyên tố kế tiếp trong cùng chu kì, nhóm

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 984

Chưa có thông báo nào