Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Sự biến đổi đặc điểm, tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 10

Dạng 10. Sự biến đổi đặc điểm, tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 501

Chưa có thông báo nào