PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Hai vật dao động cùng biên độ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Hai vật dao động đồng trục, khác biên độ - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 23. Bài toán hai vật dao động khác tần số (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 3.010

Chưa có thông báo nào