PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Hai vật dao động cùng biên độ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Hai vật dao động đồng trục, khác biên độ - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 23. Bài toán hai vật dao động khác tần số (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 2.014

Chưa có thông báo nào