Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TOÁN VỀ CĂN THỨC.

Bài 02. Tính giá trị biểu thức.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.503


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Tính giá trị biểu thức.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Bài 2: 0p:56s: Thầy tính nhầm $$ 1-\frac{84}{81}=\frac{3}{81}=\frac{1}{27} $$

Các em sửa đúng thành: $$ 1-\frac{84}{81}=\frac{-3}{81}=\frac{-1}{27} $$

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào