Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Tiếp
  • Tiếp
  • Tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5. TAM THỨC BẬC HAI. ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Bài 09. Điều kiện của tọa độ giao điểm giữa đường thẳng và Parabol (tiết 2).

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 155


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Điều kiện của tọa độ giao điểm giữa đường thẳng và Parabol.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào