Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Mẫu 1 - Bài 1
  • Bài 2
  • Mẫu 2 - Bài 3, Bài 4
  • Mẫu 3 - Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 12. PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN.

Bài 06. Ứng dụng tam thức bậc hai.

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 168


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Ứng dụng tam thức bậc hai.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào