Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 14. QUỸ TÍCH.

Bài 02. Bài toán quỹ tích cơ bản.

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 91


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán quỹ tích cơ bản
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào