Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 19. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT.

Bài 01. Phép chia hết, phép chia có dư.

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 442


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép chia hết, phép chia có dư
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào