PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 10: Các bài toán QUỸ TÍCH, TIẾP XÚC trong HÌNH OXYZ (Phần 1)

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 518

Chưa có thông báo nào