[Sinh học 9] Chuyên đề ADN và gen

  Mục lục bài giảng
  • So sánh cấu tạo ADN và ARN
  • Quá trình nhân đôi ADN
  • Mối quan hệ giữa Gen và ARN
  • Môí quan hệ giữa gen - ARN - protein
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập: Mối quan hệ giữa gen – mARN – protein

Luyện tập: Mối quan hệ giữa gen – mARN – protein

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 6

Nội dung bài giảng:

+ So sánh cấu tạo ADN và ARN
+ Quá trình nhân đôi ADN
+ Mối quan hệ giữa Gen và ARN
+ Mối quan hệ giữa gen - ARN - protein

Chưa có thông báo nào